Hembygdsböcker

Västra Harg i minnen bevarat

Rune Wikkels böcker och häften om Västra Harg.
Resterande exemplar till bra priser.

Häftesserien  
ord. pris 90:- till 155:- Nu 80:- st
Hela serien, 7 häften 500:-  
 
Bokserien  
Del 1: 325:- Nu 200:-
Del 2: 250:- Nu 150:-
Del 3: 325:- Nu 200:-
Alla 3 delarna 450:-