Historia

Affären i Önnebo

Den första kända handlaren i Önnebo var Carl Gustaf Aronsson, som 1881 öppnade lanthandel i backstugan Bergslund, i en liten flygelbyggnad invid Bergslund.
1883 kom handlaren Edwin Nilsson och hade som biträde Oscar Nilsson från Östra Tollstad och som efter en kort tid övertog affären.
Oscar Nilsson var sedan handlare i Önnebo till 1935. Vid sekelskiftet blev han ägare till en av gårdarna i Önnebo, kallad Handlaregår´n efter Nilsson. Där idkade han handel i en särskild byggnad intill den numera rivna mangårdsbyggningen. Oscar Nilsson hade också sin bostad i samma hus som affären. Hans trogna husföreståndarinna var Hulda Jonsson.
1933 kom ännu en handlare till Önnebo, Josef Ring som öppnade affär i Hasselbacken. Hans affär var centralt belägen medans Nilssons handelsbod låg lite i skymundan från landsvägen och vägkorsningen. Oscar Nilsson lät därför uppföra en helt ny fastighet med affärslokal och bostad belägen alldeles i vägkorsningen i Önnebo. Fastigheten Dalhem, som stod färdig hösten 1938, samma år som Nilsson gick ur tiden.
Hösten 1935 hade Nilsson överlåtit sin handelsrörelse till Bengt O. Eriksson, som blev första handlaren i Dalhem. Han stannade till 1940, där Wilhem Gustafsson blev handlare i Dalhem.

Rune Wikell

398

Därefter har det varit många handlare i Önnebo Lanthandel bl.a. Olof Hallberg på 40-talet och Bertil Johansson på 50-talet. 1957 köpte Kerstin och Ragnar Blomqvist affären, Kerstin drev affären fram till 1979 då hennes son Gunnar Blomqvist tog över rörelsen. 1984 köpte Inger och Leif Karlsson affären och de drev den fram till 1990 då Staffan Nordlund tog över butiken. Lanthandeln är den kanske viktigaste serviceinrättningen och den naturliga samlingspunkten för människorna på landsbygden. Önnebo lanthandel vill gärna leva upp till gamla traditioner men samtidigt driva en välsorterad dagligvaruhandel. För att kunna tillhandahålla ett heltäckande varusortiment till konkurrenskraftiga priser samarbetar vi med våra huvudleverantörer som är Dagab och Arla.

Staffan Nordlund

402

Den sista maj 2009 var det då dags för Staffan att söka lyckan på annat håll efter 18 år av förtjänstfullt drivande och utvecklande av butiken och ny ägare blev den första Juni 2009 Tord Carlsson som också har en historisk bakgrund i butiken, då han är son till Inger Carlsson som före Staffan drev butiken i sex år. Målsättningen är att som tidigare kunna tillhandahålla ett brett sortiment av varor, vara ett extraordinärt signum för god service, samt att vara och förbli den centrala mötesplatsen för folk i bygden.

Tord Carlsson

150821_105510_2804